preskoči na sadržaj

Osnovna škola Gornji Mihaljevec

 

NOVO

OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC
Gornji Mihaljevec 83, 40306 Macinec

Tel/fax: 040/899-115; 899-394

Klasa: 003-06/18-01
Urbroj: 2109-29/18-11

Gornji Mihaljevec,  23. listopada  2018.   

P O Z I V

            kojim se  pozivate na    19.  sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Gornji Mihaljevec, koja će se održati  u petak, 26. listopada  2018. godine s početkom u 14,30 sati  u prostorijama OŠ Gornji Mihaljevec.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice ŠO OŠ G. Mihaljevec
 2. Davanje prethode suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa na objavljeni natječaj
 3. Ostala pitanja 

                            

      Predsjednica ŠO:
      Silvija Soldat, dipl. učitelj

 

STARO

OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC
Gornji Mihaljevec 83, 40306 Macinec
Tel/fax: 040/899-115; 899-394

Klasa: 003-06/18-01
Urbroj: 2109-29/18-10

Gornji Mihaljevec,  03. listopada  2018.   

 

P O Z I V

            kojim se  pozivate na    18.  sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Gornji Mihaljevec, koja će se održati  u petak, 05. listopada   2018. godine s početkom u 14,30 sati  u prostorijama OŠ Gornji Mihaljevec.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 17. sjednice ŠO OŠ G. Mihaljevec (zapisnik u privitku)
 2. Donošenje školskog kurikuluma za 2018./2019. šk. godinu na prijedlog Učiteljskog vijeća i ravnateljice Škole (  prijedlog šk.  kurikulum u privitku)
 3. Donošenje Godišnjeg plana i programa rada škole ( GPP-a) za 2018./2019. školsku godinu, na prijedlog  Učiteljskog vijeća i ravnateljice Škole (prijedlog  GPP-a u privitku)
 4. Izvješće o donacijama za 2017./2018. šk. god.
 5. Donošenje odluke  o kriterijima  za određivanje ciljanih skupina u sklopu projekta

„Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ „Školski obroci svima 2018./2019.“

 1. Ostala pitanja                                                  

 Predsjednica ŠO:
 Silvija Soldat, dipl. učitelj

  

 

OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC
Gornji Mihaljevec 83, 40306 Macinec

Tel/fax: 040/899-115; 899-394

Klasa: 003-06/18-01
Urbroj: 2109-29/18-9

Gornji Mihaljevec,  25. rujna  2018.   

 

P O Z I V

            kojim se  pozivate na    17.  sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Gornji Mihaljevec, koja će se održati  u petak, 28. rujna   2018. godine s početkom u 12,00 sati  u prostorijama OŠ Gornji Mihaljevec.

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje zapisnika s 16. sjednice ŠO OŠ G. Mihaljevec (zapisnik u privitku)
 2. Davanje prethode suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa – asistenta, na objavljeni natječaj
 3. Ostala pitanja                                                  

        Predsjednica ŠO:
        Silvija Soldat, dipl. učitelj

 

 

OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC
Gornji Mihaljevec 83, 40306 Macinec

Tel/fax: 040/899-115; 899-394

Klasa: 003-06/18-01
Urbroj: 2109-29/18-8

Gornji Mihaljevec,  27. kolovoza  2018.   

 

P O Z I V

            kojim se  pozivate na    16.  sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Gornji Mihaljevec, koja će se održati  u četvrtak, 30. kolovoza   2018. godine s početkom u 14,30 sati  u prostorijama OŠ Gornji Mihaljevec.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice ŠO OŠ G. Mihaljevec (zapisnik u privitku)
 2. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada  škole za 2017./18. šk. godinu

              (Izvješće u privitku)

 1. Davanje prethode suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa – asistenta, na objavljeni natječaj
 2. Kalendar rada za 2018./2019. šk. godinu
 3. Ostala pitanja: a) cijena školske kuhinje za  2018./19. šk. godinu

                        b) osiguranje učenika  u 2018./19. šk. godini
                        c) donacije
                        d)  ostalo

                                                   

          Predsjednica ŠO:
         Silvija Soldat, dipl. učitelj

 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC
Gornji Mihaljevec 83, 40306 Macinec
Tel/fax: 040/899-115; 899-394

Klasa: 003-06/18-01
Urbroj: 2109-29/18-7

Gornji Mihaljevec,  11. svibnja  2018.   

 

P O Z I V 

 kojim se  pozivate na    15.  sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Gornji Mihaljevec, koja će se održati  u utorak, 15. svibnja  2018. godine s početkom u 14,30 sati  u prostorijama OŠ Gornji Mihaljevec.

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice  ŠO OŠ G. Mihaljevec ( zapisnik u privitku)
 2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa do 60 dana za učiteljicu njemačkog jezika – zamjena za Gorana Mikulana.
 3. Ostala pitanja

                                                   

       Predsjednica ŠO:
       Silvija Soldat, dipl. učitelj
  

 

OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC
Gornji Mihaljevec 83, 40306 Macinec
Tel/fax: 040/899-115; 899-394

Klasa: 003-06/18-01
Urbroj: 2109-29/18-6

Gornji Mihaljevec,  19. travnja  2018.   

P O Z I V

            kojim se  pozivate na    14.  sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Gornji Mihaljevec, koja će se održati  u utorak, 24. travnja  2018. godine s početkom u 14,30 sati  u prostorijama OŠ Gornji Mihaljevec.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice  ŠO OŠ G. Mihaljevec ( zapisnik u privitku)
 2. Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa do 60 dana za učiteljicu  tehnike kulture - zamjena.
 3. Ostala pitanja

                        Predsjednica ŠO:
                     ​ Silvija Soldat, dipl. učitelj

 

OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC
Gornji Mihaljevec 83, 40306 Macinec

Tel/fax: 040/899-115; 899-394

Klasa: 003-06/18-01
Urbroj: 2109-29/18-5

Gornji Mihaljevec,  21. veljače  2018.   

 

P O Z I V

kojim se  pozivate na    13.  sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Gornji Mihaljevec, koja će se održati  u petak 23. veljače  2018. godine s početkom u 14,30 sati  u prostorijama OŠ Gornji Mihaljevec.

 

DNEVNI RED

1.Usvajanje zapisnika s 11. i 12. sjednice  ŠO OŠ G. Mihaljevec

2.Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa do 60 dana za učiteljicu 2. razreda.

3.Ostala pitanja

 

 Predsjednica ŠO:
 Silvija Soldat, dipl. učitelj 

 

 

STARO

OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC
Gornji Mihaljevec 83, 40306 Macinec
Tel/fax: 040/899-115; 899-394

Klasa: 003-06/18-01
Urbroj: 2109-29/18-3

Gornji Mihaljevec,  24. siječnja  2018.   

 

P O Z I V

   kojim se  pozivate na    11.  sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Gornji Mihaljevec, koja će se održati  u petak, 26. siječnja  2018. godine s početkom u 14,30 sati  u prostorijama OŠ Gornji Mihaljevec.

 

DNEVNI RED

 

 1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice ŠO OŠ G. Mihaljevec (zapisnik u privitku)
 2. Davanje prethode suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa za  spremačicu   na objavljeni natječaj
 3. Ostala pitanja.

 

Predsjednica ŠO 

Silvija Soldat, dipl. učitelj 

 

OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC
Gornji Mihaljevec 83, 40306 Macinec
Tel/fax: 040/899-115; 899-394

Klasa: 003-06/18-01
Urbroj: 2109-29/18-1

Gornji Mihaljevec,  05. siječnja  2018.   

P O Z I V

kojim se  pozivate na    10.  sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Gornji Mihaljevec, koja će se održati  u utorak, 09. siječnja  2018. godine početkom u 14,30 sati  u prostorijama OŠ Gornji Mihaljevec.

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 9. sjednice ŠO OŠ G. Mihaljevec (zapisnik šaljemo naknadno).
 2. Davanje prethode suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa za  spremačicu na objavljeni natječaj.
 3. Ostala pitanja.

 

                                                                                                       Predsjednica ŠO:
                                                                                                  Silvija Soldat, dipl. učitelj

 

OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC
Gornji Mihaljevec 83, 40306 Macinec
Tel/fax: 040/899-115; 899-394

Klasa: 003-06/17-01
Urbroj: 2109-29/17-10

Gornji Mihaljevec,  22. prosinca  2017.   

P O Z I V

            kojim se  pozivate na 9. sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Gornji Mihaljevec, koja će se održati  u četvrtak, 28. prosinca  2017. godine s početkom u 14,30 sati  u prostorijama OŠ Gornji Mihaljevec.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice ŠO OŠ G. Mihaljevec (zapisnik u privitku)
 2. Davanje prethode suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa za  spremačicu   na objavljeni natječaj
 3. Ostala pitanja                   

​                                          Predsjednica ŠO:
                                      Silvija Soldat, dipl. učitelj

 

OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC
Gornji Mihaljevec 83, 40306 Macinec
Tel/fax: 040/899-115; 899-394

Klasa: 003-06/17-01
Urbroj: 2109-29/17-9

Gornji Mihaljevec,  29. studeni  2017.   

P O Z I V

            kojim se  pozivate na    8.  sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Gornji Mihaljevec, koja će se održati  u petak, 01. prosinca  2017. godine s početkom u 14,30 sati  u prostorijama OŠ Gornji Mihaljevec.

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice ŠO OŠ G. Mihaljevec (zapisnik u privitku)
 2. Davanje prethode suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa za učitelja/icu njemačkog jezika  na objavljeni natječaj
 3. Ostala pitanja               

  Predsjednica ŠO:
  Silvija Soldat, dipl. učitelj

 

OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC

Gornji Mihaljevec 83, 40306 Macinec
Tel/fax: 040/899-115; 899-394

Klasa: 003-06/17-01
Urbroj: 2109-29/17-8

Gornji Mihaljevec,  15. studeni  2017.   

 

P O Z I V

            kojim se  pozivate na    7.  sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Gornji Mihaljevec, koja će se održati  u petak, 17. studenog  2017. godine s početkom u 14,30 sati  u prostorijama OŠ Gornji Mihaljevec.

DNEVNI RED

1.Usvajanje zapisnika s 6. sjednice ŠO OŠ G. Mihaljevec (zapisnik u privitku)
​2.Davanje prethodne suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa  do 60 dana za spremačicu.
3.Davanje prethode suglasnosti za zasnivanje radnog odnosa za učitelja/icu njemačkog jezika  na objavljeni natječaj

4.Donošenje Financijskog plana za 2018.  (financijski plan u privitku)
5.
Ostala pitanja                                              

                                                                                                                                   Predsjednica ŠO:
                                                                                                                                   Silvija Soldat, dipl. učitelj 

 

OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC
Gornji Mihaljevec 83, 40306 Macinec

Tel/fax: 040/899-115; 899-394
e-mail: os-gornji-mihaljevec@ck.htnet.hr

Klasa: 003-06/17-01
Urbroj: 2109-29/17-2

Gornji Mihaljevec, 17. ožujka  2017.   

 

P O Z I V

 

         kojim se pozivate na konstituirajuću  sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Gornji Mihaljevec, koja će se održati u utorak, 21. ožujka  2017. godine s početkom u    14,30  sati.

DNEVNI RED

 

 1. Izvješće predsjedavatelja sjednice o imenovanim članovima Školskog odbora
 2. Verifikacija mandata imenovanih članova Školskog odbora
 3. Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Školskog odbora
 4. Izbor zapisničara  koji će voditi zapisnike sa sjednice Školskog odbora
 5. Usvajanje zapisnika s 44. sjednice Školskog odbora (zapisnik u privitku)
 6.  Izvješće o izvršenom,  sanitarnom  inspekcijskom nalazu i inspekcijskom nadzoru provedbe Zakona o sustavu civilne zaštite.
 7. Ostala pitanja.                                                            

                                                                                                       Ravnateljica škole:
                                                                                                       Karmen Sklepić, dipl. učiteljica 

 

 

OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC
Gornji Mihaljevec 83, 40306 Macinec
Tel/fax: 040/899-115; 899-394

Klasa: 003-06/17-01
Urbroj: 2109-29/17-1

Gornji Mihaljevec, 17. veljače  2017.   

P O Z I V

kojim se  pozivate na  44. sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Gornji Mihaljevec, koja će se održati  u  utorak,  21.   veljače  2017. godine s početkom u 14,30 sati  u prostorijama OŠ Gornji Mihaljevec.

 

DNEVNI RED

 1. Usvajanje zapisnika  s  43. sjednice  ŠO OŠ G. Mihaljevec ( zapisnik u privitku)
 2. Donošenje Godišnjeg obračuna za 2016. godinu ( Izvješće u privitku)
 3. Izmjena i dopuna članka 5. Statuta OŠ Gornji Mihaljevec
 4. Izmjena točke 1. Plana evakuacije
 5. Ostala pitanja

Predsjednica ŠO:
Silvija Soldat, dipl. učitelj 

 

OSNOVNA ŠKOLA GORNJI MIHALJEVEC
Gornji Mihaljevec 83, 40306 Macinec
Tel/fax: 040/899-115; 899-394

Klasa: 003-06/16-01
Urbroj: 2109-29/16-2

Gornji Mihaljevec, 24. ožujka  2016.   

POZIV

 

            kojim se pozivate na 35. sjednicu Školskog odbora Osnovne škole Gornji Mihaljevec, koja će se održati  u utorak, 29. ožujka  2016. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama OŠ Gornji Mihaljevec.

 

DNEVNI RED:

1. Usvajanje zapisnika s 34. sjednice ŠO OŠ G. Mihaljevec (zapisnik u privitku)
2. Financijsko izvješće za 2015. godinu i donošenje istog ( izvješće u privitku)
3. Davanje prethodne suglasnosti  za zasnivanje radnog odnosa na objavljeni natječaj
4. Ostala pitanja

 

Predsjednica ŠO:
Silvija Soldat, dipl. učitelj 


e-Dnevik

Aktualno
PROJEKTI
Kalendar
« Prosinac 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Korisni linkovi > Zarazno
 > Zabava

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
CMS za škole logo
Osnovna škola Gornji Mihaljevec / Gornji Mihaljevec 16, HR-40306 Gornji Mihaljevec / os-gornji-mihaljevec.skole.hr / ured@os-gornji-mihaljevec.skole.hr
preskoči na navigaciju