preskoči na sadržaj

Osnovna škola Gornji Mihaljevec

 > Naslovnica

Satnica i prijevoz školskog autobusa za 2021./2022. šk.god.

 


Vijesti - OŠ Gornji Mihaljevec


PROTOKOL o organizaciji rada OSNOVNE ŠKOLE GORNJI MIHALJEVEC u šk. god. 2021./22. (epidemija bolesti COVID-19)

Autor: Milena Maračić, 4. 9. 2021.

                                                OPĆE UPUTE

 • Nastava će se od 6. rujna 2021. godine odvijati po modelu A (nastava u školi).
 • U školu dolaze svi učenici svih razreda.
 • U školu ne mogu ići učenici ako su zaraženi s COVID-19  ili ako im je izrečenu mjera samoizolacije.
 • U školu ne mogu ići učenici koji imaju simptome COVID-19 (povišena temperatura, kašalj, poteško će u disanju, poremećaj osjeta njuha i okusa).

 • Prije dolaska u školu roditelji trebaju izmjeriti temperaturu učeniku i upisati u za to predviđenu bilježnicu, ako učenik ima 370C  i više ne smije dolaziti u školu.
 • Roditelji učenika 1. razreda ili učenika s teškoćama u razvoju mogu ući u školu kada dovode ili odvode dijete( na početku školske godine)
 • Roditeljski sastanci, kao i individualne  informacije roditelja mogu se održavat u školi uz obavezno nošenje maske i održavanjem fizičkog razmaka(po mogućnosti 2 metra), a u dogovoru s učiteljima i stručnim suradnicima
 • Za učenike putnike organiziran je prijevoz autobusom uz obavezu nošenja maski tijekom vožnje i dezinfekcije ruku pri ulasku u autobus 
 • Učenici ulaze u školu pojedinačno (uz držanje socijalne distance, dezinfekciju ruku i obuće), ulaze na dva ulaza prema rasporedu, odlaze u svoju učionicu bez dužeg zadržavanja na hodnicima.
 • Ulaskom u razred svaki učenik smješta se na svoje mjesto (uvijek isto,  u jednoj klupi sjedi jedan učenik) i pazi na socijalnu distancu s drugim učenicima (1,5 m).
 • U slučaju da se koje dijete loše osjeća u školi ili ima temperaturu, zovu se roditelji i do dolaska roditelja, učenik je smješten u za to određen prostor  samoizolacije u školi (predvorje knjižnice).
 • Neobavezan raniji dolazaka učenika u školu i zadržavanja poslije nastave u školi i školskom dvorištu nije dozvoljen.
 • Zabranjen je ulazak vanjskih osoba u prostor škole.
 •  Roditelji i druge vanjske osobe u školu dolaze po najavi i u dogovoru s nekim od djelatnika škole, koji tu osobu preuzima pri ulazu, upućuje ju na pridržavanje epidemioloških mjera, uz obavezno nošenje maske. Isti djelatnik osobu, po završetku poslova, odvodi do izlaza.
 • Zabranjeno je zadržavanje i nepotrebno kretanje u prostorima škole.
 • Ulazna vrata (glavnog ulaza) otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom
 • Vodi se evidencija o ulasku i izlasku ovlaštenih(svi djelatnici se sami upisuju u evidenciju) i neovlaštenih osoba u školu

 

 

         

           ORGANIZACIJA NASTAVE I BORAVKA U ŠKOLI

 • Nastava se održava u 2 smjene. Početak 1. smjene je u 7,30 sati, početak 2. smjene je za učenike razredne nastave u 13,30, a za učenike predmetne nastave u 13,00 sati.
 • Nastavni sati će trajati 45 minuta za sve učenike od 1.-8. razreda.
 • Gdje je moguće predmeti će biti u blok-satovima (da se smanji broj učitelja koji dnevno ulaze u razred).
 • Učenici borave stalno u istoj učionici, ali odlaze na nastavu u specijalizirane učionice
 • Školsko zvono će označavati početak i kraj nastave
 • Za provođenje određenih aktivnosti u školi (DOD,DOP,INA i sl.)dopušteno je miješanje učenika različitih odgojno-obrazovnih skupina  na način da je prilikom miješanja razrednih odjela obvezno držati najveći mogući razmak, kao i obvezno nošenje maski učenika i učitelja, osim za učenike od 1.-4. raz. te prilikom sportskih aktivnosti.
 • Svi djelatnici i učenici škole obvezni su nositi maske prilikom prolaska hodnikom, kao i u vrijeme kontakta s odraslim neovlaštenim osobama u školi 
 • Usluge školske knjižnice moći će koristiti učenici i djelatnici škole prema utvrđenom rasporedu i uputama o kojima će biti obaviješteni.
 • Učenici će konzumirati hranu  u blagovaoni škole  prema određenom rasporedu uz poštivanje uputa o organizaciji prostora
 • Učitelji će nastojati izvoditi što je mogu će više vremena na otvorenom(izvođenje nastave na otvorenom)
 • učenici će u vrijeme velikog odmora izlaziti van na otvoreno kada će vremenske prilike to dopustiti
 • Učenici koji su oboljeli od COVID-19 ili su u samoizolaciji imat će on-line konzultacije(1 sat tjedno sa svakim učiteljem)

 

HIGIJENSKO-ZAŠTITNE MJERE U ŠKOLI ZA UČENIKE I UČITELJE 

 • Svi učenici, učitelji i ostalo osoblje škole dužni su se pridržavati svih pravila jer u protivnom neće moći ući ni boraviti u prostoru škole.
 • U učionici učenici i učitelji ne moraju imati maske (jer je dovoljan potreban razmak), ali moraju držati distancu.
 • Učenici putnici moraju imati masku pri ulasku u autobus i tijekom vožnje, sve do dolaska u učionicu,
 • Svi učenici prilikom ulaska u školsku zgradu moraju dezinficirati obuću (sanitarna barijera) i ruke (dezinfekcijski  gel).
 • Dezinfekcijski gel biti će na ulazu u školu, a dezificijens u svim sanitarijama i  na hodnicima.
 • Učenici će  dezinficirati ruke pri ulasku u školu, a prati ruke prije i poslije užine, nakon WC-a i pri odlasku doma.
 • Učenici trebaju imati sa sobom svoju bočicu za vodu da se izbjegne česta upotreba slavina za vodu za piće.
 • Učenici su obvezni u školu donositi papuče jer u protivnom neće moći u učionicu.
 • Ukoliko je učenik zaboravio papuče dežurni učitelj će mu dati nazuvke. (to se ne smije ponavljati).
 • Na početku ili na kraju svake smjene ukoliko će to biti moguće, a obavezno na početku ili završetku radnog dana odradit će se čišćenje i dezinfekcija prostorija sukladno uputama
 • Provjetravanje prostorija radit će se više puta dnevno, a svakako prije dolaska i nakon odlaska učenika, kao i za vrijeme odmora, ali i tijekom odgojno-obrazovnog rada ako će  to vremenske prilike dopuštati.

 

 

PROTOKOL I OBVEZE UČITELJ, UČENIKA, OSOBLJA ŠKOLE I RODITELJA

Učitelji:

 • Pridržavati se svih propisanih pravila i mjera.
 • U učionici ne treba imati masku, ali treba držati distancu, dok se na hodnicima treba imati maska.
 • Djelatnici koji nisu cijepljeni i koji nisu preboljeli COVID-19 unazad 9 mjeseci obavezno mjere tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao
 • U školu dolaze najmanje 10 minuta prije početka svoje nastave, a ako su dežurni učitelji minimalno 15 minuta prije početka smjene.
 • Na početku prvog sata kontroliraju učenikovu bilježnicu namijenjenu za upisivanje izmjerene temperature
 • U slučaju ne postojanja zapisa o temperaturi trebaju izmjeriti temperaturu učeniku (samo jednom) te obavijestiti razrednika ili stručnu službu o tome.
 • Ukoliko učenik ima upisano 37ili više, ili se to utvrdi mjerenjem, učenika sprovesti u prostoriju za izolaciju i pozvati roditelja da dođe po učenika.
 • Osigurati poštivanje socijalnog razmaka i pridržavanje propisanih pravila za učenike na svom satu te osigurati pojedinačni odlazak na WC.
 • Tražiti od učenika da opere ruke prije užine i nakon povratka s WC-a.
 • Ako su dežurni, osigurati distancu prilikom ulaska ili napuštanja zgrade, te prilikom čekanja autobusa.
 • Za vrijeme užine dežurati u blagovaoni škole.
 • Pod velikim odmorom dežurni učitelj je s učenicima na otvorenom(dvorište, voćnjak)
 • Kad je to moguće koristiti priliku za nastavu na otvorenom.

Učenici:

 • Pridržavati se svih propisanih pravila i mjera
 • Imati prilikom dolaska u školu posebnu bilježnicu u kojoj će biti upisana temperatura izmjerena kod kuće 
 • Višekratno tijekom boravka u školi prati ruke sapunom.
 • Držati distancu prema drugim učenicima i sjediti uvijek na istom mjestu.
 • Obavijestiti učitelja ukoliko primijeti da mu nije dobro. 

Kuharica:

 • U prostore kuhinje ne smije ući nitko osim kuharice.
 • Za vrijeme podjele hrane kuharica mora imati masku, rukavice i kapu.
 • Kuharica donosi  hranu u porcijama za svakog učenika na stolove blagovaone ili na kolica, te posprema posuđe nakon završetka užine.
 • Kuharica održava prostor kuhinje i blagovaone na način da učestalo provjetrava i dezinficira. 

 

Spremačice:

 • Za vrijeme rada  spremačice moraju imati maske i rukavice .
 • U svakoj smijeni raditi će jedna spremačica.
 • Spremačice vode brigu da sanitarne barijere budu natopljene dezinficijensom prije svake smjene.
 • Spremačice vode brigu da nakon početka smjene i nakon odmora dezinficiraju klupe, rukohvate, kvake, šaltere, pipe i dr.
 • Spremačice vode brigu da nakon svake smjene prozrače sve prostorije škole i dezinficiraju prostor (urede, učionice, hodnike, sanitarije).

Roditelji:

 • Pridržavati se svih propisanih pravila i mjera.
 • Upoznati se s Uputama za sprječavanje i suzbijanje epidemije bolesti COVID-19…, HZJZ i MZO.
 • Izmjeriti učeniku temperaturu i upisati u bilježnicu i voditi brigu da tu bilježnicu učenik ima svakodnevno u školi.
 • U slučaju poziva iz škole doći po dijete u najkraćem mogućem roku.
 • Poticati dijete na poštivanje epidemioloških mjera kako u školi tako i izvan škole.
 • Izostanak djeteta iz škole zbog zdravstvenog razloga obavezno opravdati liječničkom ispričnicom i telefonskim putem kontaktirati razrednika.
 • Prvi dan nastave u pratnji učenika 1. razreda dolazi jedan roditelj. Roditelji zajedno s učenicima ulaze u učionicu uz obavezno pridržavanje svih epidemioloških mjera(maske, dezinfekcija, socijalna distanca).
 • Roditelji ne dolaze u prostore školu osim u iznimnim situacijama uz pridržavanje epidemioloških mjera (poziv iz škole, potrebna dokumentacija – uz prethodni telefonski dogovor).
 • Roditeljski sastanci, kao i individualne  informacije roditelja mogu se održavat u školi uz obavezno nošenje maske i održavanjem fizičkog razmaka(po mogućnosti 2 metra), a sve u dogovoru s učiteljima, stručnim suradnicima i ravnateljicom škole

 

ORGANIZACIJA RADA

 1. TJEDAN:
 • Prijepodnevna smjena/ razredna nastava/      
  Početak nastave:  7,30 sati
  Mjesto ulaska u školu: Glavni ulaz (1.r., 2.r.)
                                                      

                                     Sporedni ulaz (3.r., 4.r.)

 • Poslijepodnevna smjena/ predmetna nastava/
  Početak nastave : 13,00 sati                   
  Mjesto ulaska u školu: Glavni ulaz (5.a.5.b,6.r.)  
                                   Sporedni ulaz (7.,8.r.)
 1. TJEDAN
 • Prijepodnevna smjena/ predmetna nastava/   
                                 Početak nastave :       7,30 sati                     
                               Mjesto ulaska u školu: Glavni ulaz    (5.a,5.b,6.r.)
                                                                    Sporedni ulaz (7.,8.r.)
 • Poslijepodnevna smjena/ razredna nastava/   
                                    Početak nastave:  13,30 sati
                                    Mjesto ulaska u školu: Glavni ulaz    (1., 2.r.)
                                                                       Sporedni ulaz (3., 4.r.)

        STALNE UČIONICE :
                   1.r- 1.r./5.a r.
                   Njemački/engleski jezik – 2.r./ 5.b r.
                   Matematika/fizika - 6.r.
                   Povijest/geografija - 3.r./ 7.r.
                   Hrvatski jezik - 4.r./ 8.r.

                                                                         

 

 

                                                                              Ravnateljica škole
                                                                             Karmen Sklepić
e-Dnevik

Aktualno
PROJEKTI

Korisni linkovi

Srednje škole

 

 

Kalendar
« Rujan 2021 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

CMS za škole logo
Osnovna škola Gornji Mihaljevec / Gornji Mihaljevec 16, HR-40306 Gornji Mihaljevec / os-gornji-mihaljevec.skole.hr / ured@os-gornji-mihaljevec.skole.hr
preskoči na navigaciju